Zioła

Zioła, wspaniałe rośliny lecznicze, które zapewniają zdrowie

Suplementy diety - sprawdź opinie
Strony znajdujące się w kategorii: Substancje czynne w roślinach dziko rosnących

Witaminy
Witaminy  znajdują się w prawie wszystkich roślinach dziko rosnących- choć nie są to ilości powalające. Najczęściej występującą jest witamina C, ...

Czym są substancje czynne?
Roślinnymi substancjami czynnymi nazywamy grupę związków chemicznych, jakie w nich występują. Powstają one w toku przemian zachodzących w roślinie, gr...

Olejki eteryczne-lotne
Cechą wspólną tych związków jest ich łatwe utlenianie się. Cechą charakterystyczna jest aromatyczny zapach. Są bardzo słabo rozpuszczalne w wod...

Alkaloidy
To związki azotu, o charakterze zasadowym. Wykazują duże działania fizjologiczne, pośród nich są także substancje trujące i bardzo trujące. Zioła zawi...

Gorycze
To naturalne gorzkie substancje, różnorodne pod względem chemicznym. Wykazują działanie pobudzające układ trawienny, wzmagają wydzielanie soków...

Garbniki
Występują w wielu roślinach, są związkami o charakterze polifenoli. Mają zdolność do tworzenia trwałych połączeń z białkami (tzw. właściwości garbujące).Wyka...

Glikozydy
To grupa estropodobnych organicznych związków roślinnych, które rozszczepiają się na dwa składniki- aglikony (niecukrowe) oraz glikony (cukrowe...

Zioła

image

Zioła towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, służyły jako pokarm, oraz lek. Metodą doświadczenia i tradycji trwających przez setki lat, ludzie przekazywali sobie wiedzę o działaniu leczniczym ziół. Serwis do którego trafiliście, mamy nadzieję sprawi, że zioła odkryją przed Wami nieco tajemnic.